Tiếp cận kho tàng di sản văn bản lá buông (Agal Bac) của người Chăm dưới góc nhìn Dân tộc học

Cùng với các phương pháp điền dã, quan sát tham dự, phỏng vấn sâu để nghiên cứu, thu thập tài liệu về văn hóa Chăm, phương pháp tiếp cận văn bản, xem chứng tích chữ viết của quá khứ tìm ra đặc trưng văn hóa tộc người đang được các nhà khoa học ngành dân tộc học ứng dụng. 

Những khoảnh khắc Anthro Go 2016!

"Hành trình thành phố tôi yêu" là chương trình hằng năm do Đoàn khoa Nhân học tổ chức với mục đích tạo sân chơi lành mạnh cho các bạn sinh viên năm nhất, đồng thời gắn kết tinh thần đồng đội của các bạn sinh viên với nhau. Năm nay, với chủ đề siêu hot ANTHRO GO, chuyển động không ngừng nghỉ đã giúp các bạn có một hành trình tuyệt vời và khó quên.

Clb Kết nối Nhân học

ClB kết nối Nhân học được thành lập và duy trì với mục tiêu quy tụ các sinh viên và cựu sinh viên,Học viên Cao học và Nghiên cứu sinh Nhân học/ Dân tộc học dưới một mái nhà chung. Clb mong muốn trở thành một sân chơi nơi tất cả các thành viên có thể chia sẻ niềm vui, khó khăn trong công việc và cuộc sống, nơi mọi người trong các thế hệ có thể đồng hành, tương hỗ nhau trong các hoạt động công tác xã hội và các chương trình liên quan đến khoa.

Tri Thức Bản Địa Của Các Tộc Người Thiểu Số ở Đông Nam Bộ Trong Tiến Trình Phát triển Xã Hội Ở Việt Nam

Cuốn sách là một công trình nghiên cứu về tri thức bản địa và tính ứng dụng của tri thức này đến sự phát triển bền vững. Đây là sách tham khảo do GS.TS Ngô Văn Lệ, TS. Huỳnh Ngọc Thu và TS. Ngô Thị Phương Lan đồng chủ biên. Học viên có nhu cầu tìm hiểu thêm có thể tham khảo tại thư viện Khoa Nhân học.

Sau khi Tốt nghiệp Đại học bao lâu thì bạn có việc làm?
Sau khi Tốt nghiệp Đại học bao lâu thì bạn có việc làm?
Câu trả lời Số phiếuTỉ lệ
Dưới 3 tháng78 66.67 %
Từ 3 đến 6 tháng13 11.11 %
Từ 6 đến 9 tháng4 03.42 %
Từ 9 đến 12 tháng6 05.13 %
Sau 12 tháng16 13.68 %
Tổng số phiếu: 117