Các buổi nói chuyện chuyên đề về văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa

Thông tin về các buổi nói chuyện chuyên đề do khoa nhân học tổ chức:

1. Văn hóa truyền thông đại chúng trong bối cảnh toàn cầu hóa

Diễn giả: MBA. Lê Tuấn Khanh – GĐ Do-ad group, Đại sứ BNI tại Việt Nam

Thời gian: 8:00 – 9:30, 12.3.2014, D304, KHXH và NV cơ sở Đinh Tiên Hoàng


2. Văn hóa Hàn Quốc: Từ truyền thống đến hiện đại

Diễn giả: TS. Kim Hyu – Tổng biên tập Tạp chí Good morning Việt Nam (tiếng Anh)

Thời gian: 8:00 – 9:30, 21.3.2014, D303, KHXH và NV cơ sở Đinh Tiên Hoàng


3. Văn hóa kinh doanh trong bối cảnh kinh doanh toàn cầu

Diễn giả: MBA. Lê Vĩnh Lữ - GĐ đại diện Khu vực Đông Dương của Tập đoàn Lixil.

Thời gian: 8:00 – 9:30, 28.3.2014, D303, KHXH và NV cơ sở Đinh Tiên Hoàng


Khoa nhân học mời các anh chị NCS, HVCH và sinh viên tham dự chương trình (Bắt buộc đối với HVCH)


Trân trọng
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.