Nghiên cứu định tính trong khoa học xã hội

Cuốn sách này tập hợp một số bài viết chủ yếu có liên quan đến nghiên cứu định tính, một số bài viết liên quan đến nghiên cứu định lượng và cả định tính. Bố cục của cuốn Nghiên cứu định tính trong khoa học xã hội: Một số vấn đề nhận thức luận, phương pháp luận và phương pháp của tác giả Nguyễn Xuân Nghĩa gồm có 10 phần

Cuốn sách này tập hợp một số bài viết chủ yếu có liên quan đến nghiên cứu định tính, một số bài viết liên quan đến nghiên cứu định lượng và cả định tính. Việc lựa chọn này mang tính thực tiễn, không gò bó, đồng thời cho thấy sự tách biệt nghiên cứu định tính và định lượng đôi khi chỉ là quy ước và tương đối.

Bố cục của cuốn Nghiên cứu định tính trong khoa học xã hội: Một số vấn đề nhận thức luận, phương pháp luận và phương pháp của tác giả Nguyễn Xuân Nghĩa gồm có 10 phần:

Phần 1: Mối quan hệ giữa nhận thức luận, quan điểm lý thuyết, phương pháp luận và phương pháp trong nghiên cứu xã hội

Phần 2: Vài suy nghĩ về khuynh hướng và những giả định trong các loại hình nghiên cứu xã hội

Phần 3: Một số vấn đề nhận thức luận, phương pháp luận và đóng góp của nghiên cứu định tính

Phần 4: Lý thuyết đặt cơ sở trên dữ kiện thực địa: Trình bày và so sánh với một số tiếp cận định tính khác

Phần 5: Quy nạp phân tích – Một lối tiếp cận của nghiên cứu định tính

Phần 6: Thiết kế nghiên cứu định tính

Phần 7: Giới thiệu phương pháp phân tích cấu trúc dữ kiện định tính

Phần 8: Internet và nghiên cứu điện tử

Phần 9: Sử dụng các phần mềm chuyên dụng trong nghiên cứu định tính

Phần 10: Hướng dẫn sử dụng NVIVO trong nghiên cứu định tính

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.