Bảo vệ luận văn cao học ngành Dân Tộc học

Sáng ngày 31 tháng 01 năm 2013, tại phòng D.201, Khoa Nhân học tổ chức buổi bảo vệ Luận văn Cao học cho hai học viên Hồ Ngọc Trí và Lê Thị Ngọc Lành.

Với đề tài “Mô hình chăm sóc tại cho trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS: Thách thức và chiến lược của gia đình và xã hội (nghiên cứu trường hợp xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh” của học viên Hồ Ngọc Trí đã được Hội đồng đánh giá cao về hướng tiếp cận và phương pháp nghiên cứu. Nội dung nghiên cứu cũng được Hội đồng phân tích đánh giá và kết luận là có tính khoa học và thực tiễn tốt. Hội đồng kiến nghị, kết quả nghiên cứu của luận văn này có thể được dùng làm tài liệu tham khảo, giảng dạy cho môn Nhân học sức khỏe.

Đề tài “Xu hướng biến đổi quan hệ dòng họ người Việt tại Nam Bộ hiện nay (Nghiên cứu trường hợp dòng họ Lê Ba tại xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai)” của học viên Lê Thị Ngọc Lành tập trung nghiên cứu về sự chuyển đổi dòng họ của tộc người Việt di cư trong bối cảnh văn hóa Nam Bộ. Nội dung của luận văn nhấn mạnh đến yếu tố tái cấu trúc dòng họ của người Việt tại khu vực Nam Bộ để tạo nên sự bền chặt hơn trong các mối quan hệ xã hội. Tác giả cũng đưa ra những nhận định về xu hướng biến đổi trong sự cố kết dòng họ của người Việt khi di cư vào Nam Bộ trong vài thập niên gần đây. Hội đồng chấm luận văn đưa ra những phân tích, đánh giá về phương pháp, hướng tiếp cận và nội dung nghiên cứu mà học viên Lê Thị Ngọc Lành đã thực hiện. Các thành viên trong Hội đồng thống nhất, đây là luận văn được thực hiện công phu, là nguồn tài liệu có giá trị khoa học, học viên Lê Thị Ngọc Lành xứng đáng nhận học vị Thạc sĩ chuyên ngành Dân Tộc học.

Độc giả có thể tham khảo hai luận văn này tại Khoa Nhân học và Thư viện Trường Đại học KHXH&NV – TP.HCM.


Học viên Hồ Ngọc Trí đang bảo vệ luận văn trước Hội đồng

Chia vui cùng học viên

Học viên và gia đình chụp hình cùng Hội đồng

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.