Phòng SĐH yêu cầu HVCH khóa 2017 đợt 1 không xét đề cương đúng hạn viết đơn giải trình

Phòng sau đại học yêu cầu các HVCH khóa 2017 đợt 1 không xét đề cương đúng hạn theo kế hoạch đào tạo của đợt 1 như đã thông báo viết một thư giải trình và đề xuất thời gian xét đề cương đến phòng sau đại học.

Nội dung thư bao gồm:
- Thông tin của học viên
- Giải trình sự trễ hạn thời gian xét đề cương theo kế hoạch học tập
- Kế hoạch xét đề cương trong đợt tiếp theo (cùng với khóa 2017 đợt 2)
- Có chữ kí của học viên và xác nhận từ khoa
Lưu ý: Thư này là điều kiện bắt buộc để các anh chị có thể xét đề cương bổ sung trong đợt sau.
Xin các anh chị gửi thư này cho giáo vụ trước ngày thứ sáu, ngày 13.7.2018

Xin cám ơn.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.