Thông báo tổ chức buổi họp mặt giữa các trưởng bộ môn với sinh viên K2016

Văn phòng khoa sẽ tổ chức buổi họp mặt của hai trưởng bộ môn các chuyên ngành Nhân học Văn hoá Xã hội, Nhân học Phát triển với sinh viên K2016

Với mục đích giới thiệu hai bộ môn Nhân học Văn hoá Xã hội, Nhân học Phát triển cho sinh viên K2016 trước khi bước vào giai đoạn chia chuyên ngành, văn phòng khoa Nhân học sẽ tổ chức buổi họp mặt giữa hai trưởng bộ môn và sinh viên khoá 2016. Trong buổi họp mặt này, hai trưởng bộ môn sẽ cho biết sự khác biệt cơ bản giữa hai bộ môn, các môn học nằm trong chương trình đào tạo K2016 của hai bộ môn, cũng như lộ trình xây dựng chuẩn đầu ra để sinh viên hình thành các kiến thức, kĩ năng đáp ứng được nhu cầu việc làm sau khi ra trường. 

 

Thành phần tham dự dự kiến gồm có:

- PGS. TS. Huỳnh Ngọc Thu - Trưởng bộ môn Nhân học Văn hoá Xã hội 

- TS. Trương Thị Thu Hằng - Trưởng bộ môn Nhân học Phát triển 

- ThS. Trần Ngân Hà - Cố vấn học tập 

- ThS. Trần Tấn Đăng Long - Giáo vụ hệ đại học chính quy 

- Toàn bộ sinh viên K2016 (bắt buộc), K2017  

 

Thời gian (dự kiến): 8g00 sáng thứ hai, ngày 13 tháng 8 năm 2018.

 

Địa điểm: cơ sở Thủ Đức (sẽ báo phòng sau).

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.