Thông báo chia chuyên ngành dành cho sinh viên khoá 2016

Sinh viên khoá 2016 đăng kí chuyên ngành Nhân học Văn hoá Xã hội hoặc Nhân học Phát triển trước khi vào giai đoạn chuyên ngành

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÍ CHIA CHUYÊN NGÀNH KHOÁ 2016 - 2020

Theo chương trình đào tạo của khoa Nhân học áp dụng cho các khóa từ khoá 2014 – 2018 trở đi, sinh viên năm thứ ba hệ đại học chính quy sẽ chia thành hai chuyên ngành là Nhân học Văn hóa Xã hội và Nhân học phát triển. Sinh viên muốn đăng kí học chuyên ngành Nhân học Phát triển cần có trình độ Anh văn từ bậc B1.1 (theo chuẩn VNU) hoặc tương đương trở lên để có thể học và đọc tài liệu bằng tiếng Anh. Các sinh viên có nguyện vọng theo học chuyên ngành này gửi email đăng kí về địa chỉ email Giáo vụ khoa: danglong@hcmussh.edu.vn (theo mẫu), đồng thời nộp chứng chỉ Anh văn (photo) về văn phòng khoa.

Hạn chót gửi email và nộp chứng chỉ Anh văn: thứ Năm, ngày 16.08.2018.

Đối với sinh viên gửi email đăng kí nhưng không nộp bằng theo đúng hạn, đăng kí sẽ tự động bị hủy.

Đối với sinh viên muốn đăng kí nhưng chưa có bằng thì đăng kí thi kiểm tra năng lực Anh ngữ, thời gian thi (dự kiến) là ngày 20 tháng 8 năm 2018. Số lượng sinh viên dự kiến của chuyên ngành Nhân học phát triển là 25 sinh viên.

Lưu ý: Các sinh viên KHÔNG đăng kí vào chuyên ngành Nhân học phát triển sẽ tiếp tục theo học chuyên ngành Nhân học văn hóa xã hội mà không cần thông qua đăng kí chuyên ngành.

 

MẪU EMAIL ĐĂNG KÍ

- Tên email: ĐĂNG KÍ CHUYÊN NGÀNH NHÂN HỌC PHÁT TRIỂN

- Nội dung:

Thông tin cá nhân

- Họ và tên:

- MSSV:

- Số điện thoại:

- Email:

Trình độ Anh ngữ

Đăng kí (chọn 1)                      Nộp bằng                  Kiểm tra năng lực 

Nộp bằng 

- Loại bằng: 

- Thời gian nộp:

 

 

Sinh viên có thắc mắc liên hệ với:

- Giáo vụ hệ đại học chính quy: danglong@hcmussh.edu.vn (ThS. Trần Tấn Đăng Long)

- Cố vấn học tập: nganhatran@hcmussh.edu.vn (ThS. Trần Ngân Hà)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.