Thông báo thay đổi thời khóa biểu môn Nhân học đại cương (NHA014)

Môn Nhân học đại cương (NHA014) do giảng viên TS. Đặng Thị Kim Oanh giảng dạy có sự thay đổi về thời khóa biểu.


Môn Nhân học đại cương (NHA014), do giảng viên TS. Đặng Thị Kim Oanh giảng dạy sẽ chuyển thời khóa biểu sang chiều thứ tư, tiết 6-9, phòng A1-14, bắt đầu từ ngày 30/9/2015 đến 16/12/2015 (14 tuần).

Do môn học kéo dài 4 tín chỉ (60 tiết - 15 tuần) nên một buổi bù còn lại giảng viên sẽ thông báo trực tiếp với sinh viên trong quá trình giảng dạy. 

(Giáo vụ)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.