Thông báo về việc hoàn thành các học phần, các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan của nghiên cứu sinh khoá 2017-2020

Nhà trường gửi tới các NCS thời gian quy định của việc nộp hồ sơ bảo vệ các chuyên đề tiến sĩ và Tiểu luận tổng quan cho NCS khóa 2017.

Thời gian đăng kí và nộp hồ sơ bảo vệ: trước ngày 30.5.2019.

TB ve hoan thanh HP,CD,TLTQ cho NCS K2017.pdf

Sau thời gian này, nếu NCS khóa 2017 chưa bảo vệ các chuyên đề bị nhà trường đình chỉ chương trình đào tạo như đã thông báo trong công văn 349 XHNV-SĐH (trong file đính kèm).
Xin các anh chị lưu ý thời gian trên!


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.