Thông báo khảo sát dành cho sinh viên tốt nghiệp đợt 3/2019

Để chuẩn bị cho lễ trao bằng tốt nghiệp sắp tới, các bạn sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt 3/2019 vui lòng tham gia khảo sát dành cho sinh viên tốt nghiệp và dành cho nhà tuyển dụng

Các sinh viên thực hiện khảo sát như sau:

1. Đối với sinh viên đã tốt nghiệp và có việc làm: thực hiện 02 phiếu khảo sát dành cho sinh viên tốt nghiệp và dành cho nhà tuyển dụng đang tuyển dụng sinh viên.

2. Đối với sinh viên đã tốt nghiệp và chưa có việc làm: thực hiện 01 phiếu khảo sát dành cho sinh viên tốt nghiệp. Phiếu dành cho nhà tuyển dụng sẽ thực hiện bổ sung trước khi diễn ra lễ tốt nghiệp.

Hướng dẫn làm khảo sát dành cho sinh viên tốt nghiệp đợt 3/2019

Cách 1: Sinh viên tải phiếu khảo sát xuống thiết bị và điền thông tin đầy đủ (phiếu khảo sát tại đây). Sau khi hoàn thiện phiếu, sinh viên gửi về địa chỉ email: phucle@hcmussh.edu.vn trước ngày diễn ra lễ tốt nghiệp 07 ngày

Cách 2: Sinh viên thực hiện phiếu khảo sát online theo đường dẫn sau và chụp màn hình hoàn thành phiếu gửi về địa chỉ email: phucle@hcmussh.edu.vn trước ngày diễn ra lễ tốt nghiệp 07 ngày. Link khảo sát: 
http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaRCjPm3dui_yMlq2gdQ-_aYXhskRNlM_pYnYeAEQaO-3F5Q/viewform 

Hướng dẫn làm khảo sát dành cho nhà tuyển dụng 

Cách 1: Sinh viên tải phiếu khảo sát xuống thiết bị và gửi cho nhà tuyển dụng (phiếu khảo sát tại đây - phiên bản tiếng Việt, phiên bản tiếng Anh). Sau khi hoàn thiện phiếu, sinh viên gửi về địa chỉ email: phucle@hcmussh.edu.vn trước ngày diễn ra lễ tốt nghiệp 07 ngày.

Cách 2: Sinh viên gửi link khảo sát online đến nhà tuyển dụng và chụp màn hình hoàn thành phiếu gửi về địa chỉ email: phucle@hcmussh.edu.vn trước ngày diễn ra lễ tốt nghiệp 07 ngày. Link khảo sát https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXVg8izHqqHWqarJwtmow5Ldp9K6jilEDeVGkCm58FqkzBVQ/viewform?fbclid=IwAR1ITfT9-IHrc80zCq3T7WLKxB7kQ-1HT_J_wecStLe0uIDBmszjRJhyyYI
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.