Thông báo đăng kí bảo vệ Luận văn Thạc sĩ (Dành cho HVCH khóa 2015 đợt 2)

Theo kế hoạch học tập và nghiên cứu của HVCH , HVCH cần bảo vệ Luận văn Thạc sĩ trước ngày 15.10.2018

Khoa Nhân học xin gửi đến các anh chị thông báo về việc đăng kí bảo vệ như sau:
Thời gian đăng kí và nộp hồ sơ bảo vệ: trước 16g00 thứ sáu, ngày 12.10.2018


Hồ sơ xin bảo vệ Luận văn Thạc sĩ gửi tới văn phòng khoa Nhân học bao gồm:
1. Tất cả hồ sơ xin bảo vệ (theo biểu mẫu tại: web khoa Nhân học/ Đào tạo/ Sau đại học/ Biểu mẫu)
2. Đơn giải trình trễ hạn (đối với HVCH có nguyện vọng xét đề cương lại): (theo biểu mẫu tại: web khoa Nhân học/ Đào tạo/ Sau đại học/ Biểu mẫu)
3. 06 bản paper luận văn (bìa mềm)
4. File pdf đề cương luận văn gửi đến email luutran@hcmussh.edu.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.