Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển bền vững (LPSD) tuyển thực tập sinh.

Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển bền vững (LPSD) tuyển thực tập sinh.
Hạn đăng ký 18/9/2016

 

Yêu cầu: Sinh viên năm 4 hoặc ứng viên đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật, Truyền thông, Xã hội học, Môi trường

Thông tin chi tiết: https://docs.google.com/document/d/1fY7v5xQwFSayq2rYqVHuK2yXtmgwiQaVxYozrk6oQ_g/edit


(LPSD là tổ chức khoa học và công nghệ chuyên về nghiên cứu pháp luật và chính sách).

Nguồn: https://www.facebook.com/vieclamphichinhphu/?fref=ts

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.