Thông báo mở môn Niên luận và Thực tập thực tế (lần 2) dành cho khóa 2013

Văn phòng khoa mở thêm môn Niên luận và Thực tập thực tế (lần 2) trong Học kì I năm học 2016 - 2017, dành cho sinh viên khóa 2013 bị đình chỉ đăng kí trong Học kì II (2015 - 2016), sinh viên học lại / cải thiện của khóa 2013 và các khóa trước đó.

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tốt nghiệp đúng thời hạn, văn phòng khoa tiếp tục mở môn Niên luận và Thực tập thực tế (lần 2) đối với khóa 2013 - 2017 vào Học kì I năm học 2016 - 2017.  

Đối tượng được đăng kí lớp: sinh viên khóa 2013 (bao gồm cả những sinh viên bị đình chỉ hai môn trên vào HK1 2015 - 2016 do chưa đủ môn tiên quyết và những sinh viên đã học nhưng rớt hoặc cần cải thiện điểm), sinh viên các khóa trước.

Cách thức đăng kí: 

1/ Sinh viên gửi email đăng kí đến địa chỉ giaovudh.khoanhanhoc@gmail.com 

2/ Tiêu đề email ghi rõ: ĐĂNG KÍ MÔN NIÊN LUẬN VÀ THỰC TẬP THỰC TẾ (LẦN 2)

3/ Nội dung email gồm những thông tin sau đây:

- Họ và tên

- Mã số sinh viên

- Môn đăng kí (sinh viên có thể đăng kí 1 trong 2 môn hoặc cả 2, nhưng phải ghi rõ)

- Tên đề tài (dự kiến, nếu chưa có tên đề tài có thể đăng kí mảng đề tài dự định thực hiện)

- Đăng kí Giảng viên hướng dẫn (ghi rõ họ tên của giảng viên mà sinh viên có nguyện vọng đăng kí hướng dẫn)

  

Thời gian đăng kí: từ ngày 14/9 đến 18/9/2016.

Lưu ý: sau khi hết thời hạn đăng kí, sinh viên sẽ không được đăng kí bổ sung và hủy môn với bất kì lí do nào. 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.