Tuyển trợ lý dự án tại Quảng Ninh

Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS Thành phần VUSTA, Tiểu Dự án SCDI thực hiện tại 05 tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Ninh Bình và Nghệ An nhằm (1) cung cấp các dịch vụ dự phòng để giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV trong nhóm người tiêm chích ma tuý, người bán dâm, nam quan hệ tình dục và người chuyển giới.


Xem chi tiết tại đây

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.