Thư mời tham dự buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ

HVCH Nguyễn Thái Ngọc Hà khóa 2016 đợt 2 bảo vệ luận văn thạc sĩ với đề tài: "Biến đổi hôn nhân của người Khmer Nam bộ (Nghiên cứu trường hợp huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang)

Theo Quyết định số 370/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 13/05/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ cho HVCH Nguyễn Thái Ngọc Hà khóa 2016 đợt 2 với đề tài: "Biến đổi hôn nhân của người Khmer Nam bộ (Nghiên cứu trường hợp huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang)

Thời gian: 14h30, ngày 5 tháng 6 năm 2019

Địa điểm: tại phòng D202

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.