Học bổng POSCO TJ Park

Số lượng học bổng: 3 suất
Trị giá: 500USD / suất
 
Tiêu chuẩn:
- Là sinh viên chính quy, đang học năm 3 hoặc năm 4 tại trường.
- Có kết quả học tập xuất sắc (điểm trung bình năm học 2013 - 2014 từ 8.5 trở lên và không có môn nào thi lại), ưu tiên những sinh viên đã từng nhận học bổng POSCO TJ.
- Sinh viên chưa nhận học bổng của tổ chức nào khác trong năm học 2014 - 2015.
 
Sinh viên xem thêm thông tin chi tiết tại đây
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.