Buổi trao đổi học thuật: “Tìm hiểu về tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập ASEAN và mối quan hệ giữa kinh tế và Nhân học kinh tế”.

Chiều ngày 2/12/2013, tại phòng D202, trường ĐH KHXH và NV, Khoa Nhân học đã tổ chức buổi trao đổi học thuật giữa Khoa với 37 giảng viên, học viên Cao học Khoa Kinh tế, Trường ĐH Surabaya – Indonesia về chủ đề: “Tìm hiểu về tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập ASEAN và mối quan hệ giữa kinh tế và Nhân học kinh tế”.

TS. Sujoko Effrin - đại diện đoàn giảng viên và học viên của trường ĐH Surabaya và Ths. Trần Cao Bội Ngọc -Phó Phòng HTQT & PTDAQT đã có bài phát biểu mở đầu buổi trao đổi.

Buổi trao đổi học thuật bao gồm hai báo cáo chuyên đề:

1. “Mối quan hệ giữa kinh tế và nhân học kinh tế, ứng dụng của nhân học kinh tế” (Báo cáo viên: PGS, TS. Phan Thị Hồng Xuân – Phó trưởng Khoa Nhân học, KHXH và NV)

2. “Giới thiệu tổng quan về thành phố Hồ Chí Minh – Việt Nam trong quá trình hội nhập khu vực” (Báo cáo viên: TS. Trần Đình Lâm – Giám đốc Trung tâm NC Việt Nam – Đông Nam Á)

Không khí của buổi trao đổi học thuật hết sức sôi nổi bởi nhiều câu hỏi được học viên đặt ra và thảo luận mở rộng vấn đề từ hai báo cáo chuyên đề nói trên.

Khép lại chương trình, TS. Huỳnh Ngọc Thu - Trưởng khoa Nhân học có bài phát biểu thay cho lời cảm ơn các bên liên quan.

Sau buổi trao đổi, các giảng viên, học viên Cao học trường ĐH Surabaya được nhận chứng nhận tham dự buổi trao đổi học thuật này.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.