Thông báo nhận hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 3 (bổ sung)

Theo thông báo mới của Phòng Đào tạo, sinh viên có đủ điều kiện và nguyện vọng tốt nghiệp nộp hổ sơ đợt 3 bổ sung tại văn phòng khoa.

Sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp tại văn phòng khoa Nhân học.

Hạn chót: thứ tư, ngày 18/01/2017.

 

Sinh viên nộp hồ sơ gồm:

- Bìa đựng hồ sơ.

- Đơn xin xét tốt nghiệp (Sinh viên có thể download mẫu đơn xin xét tốt nghiệp và đơn xin hủy tín chỉ tại website của phòng đào tạo.

Link: http://pdt.hcmussh.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=1471&Itemid=81)

- 2 bản chứng chỉ ngoại ngữ (photo công chứng)

- 2 bản chứng chỉ tin học (photo công chứng)

- Chứng chỉ giáo dục thể chất, quốc phòng (photo công chứng)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.