Hội thảo quốc tế “Lễ hội cộng đồng: Truyền thống và Biến đổi" (Communal festival: tradition and change)

Thư mời gửi bài tham gia hội thảo quốc tế “Lễ hội cộng đồng: Truyền thống và Biến đổi" (Communal festival: tradition and change)

Lễ  hội cộng đồng (communal festival) - một loại hình văn hoá linh hoạt với nhiều thay đổi về mặt tổ chức, chức năng, diễn xướng và nghi lễ, có mặt ở khắp các dân tộc trên thế  giới. Để có thể nhìn đa chiều và có hệ thống về lễ hội cộng đồng ở từng vùng, miền ở Việt Nam cũng như một số quốc gia Đông Á, Đông Nam Á, Trường Đại học KHXH & NV, Đại học Quốc gia TP.HCM (Khoa Nhân học và Phòng QLKH-DA) tổ chức Hội thảo quốc tế “Lễ hội cộng đồng: Truyền thống và Biến đổi" (Communal festival: tradition and change). Đây là một dịp sinh hoạt khoa học bổ ích cho các nhà khoa học, các tác giả thảo luận về các bình diện của lễ hội cộng đồng cùng chức năng, giá trị cùng các hình thức biến đổi và tác động của chúng v.v...

Hội thảo dự kiến diễn ra vào thứ Sáu, ngày 27/6/2014 tại Trường Đại học KHXH & NV, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh.
Hội thảo quốc tế “Lễ hội cộng đồng: Truyền thống và Biến đổi" đặt trọng tâm vào các bình diện sau:

1. Các vấn đề lý luận, các lý thuyết mới trong tiếp cận nghiên cứu lễ hội cộng đồng, giá trị và chức năng lễ hội cộng đồng;

2. Nghiên cứu so sánh để tìm ra sự tương đồng và khác biệt giữa các lễ hội ở từng khu vực, từng vùng, miền ở Việt Nam và một số quốc gia Đông Á, Đông Nam Á;

3. Những biến đổi của lễ hội cộng đồng cùng hệ thống các tác nhân gây biến đổi; bản sắc của lễ hội cộng đồng xét theo hai góc nhìn truyền thống và biến đổi (nghi lễ,

các loại hình diễn xướng, âm nhạc, múa, trang phục, ẩm thực… trong lễ hội);

4. Vai trò, vị trí cũng như sự tác động của lễ hội đối với đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội ở mỗi vùng, mỗi quốc gia;

5. Sự biến đổi của lễ hội cộng đồng từ xưa đến nay và bài học kinh nghiệm trong chính sách quản lý và định hướng lễ hội ở mỗi quốc gia;

6. Các vấn đề khác có liên quan đến lễ hội cộng đồng.

Toàn văn bài viết tham dự hội thảo (kèm Tóm tắt và keywords) vui lòng gửi về:

1. Khoa Nhân học, Phòng B109, dãy B, Trường ĐHKHXH&NV, 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

PGS.TS. Phan Thị Hồng Xuân – Phó Trưởng Khoa: phanhxuan@yahoo.com

2. Phòng QLKH-DA, Phòng B111, dãy B, Trường ĐHKHXH&NV, 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Th.S. Trần Thị Kim Anh: Phó Trưởng Phòng: kimanhtran61@gmail.com

Ông Cao Thanh Tâm: chuyên viên: caothanhtam888@gmail.com

Thời hạn gửi toàn văn của các tác giả Việt Nam: 30/5/2014.

Thời hạn gửi toàn văn của các tác giả nước ngoài: 25/5/2014.

Trân trọng.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.