Thông báo Lễ trao bằng tốt nghiệp dành cho sinh viên hệ Chính quy (đợt 1/2019)

Nhà trường sẽ tổ chức Lễ trao bằng cho sinh viên hệ Chính quy của Khoa Nhân học
Thời gian diễn ra: 17/7/2019
Địa điểm: Hội trường D, cơ sở Đinh Tiên Hoàng

Thông báo Lễ trao bằng tốt nghiệp dành cho sinh viên hệ Chính quy (đợt 1/2019)

Quy trình đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp (chi tiết tại website phòng Công tác sinh viên)

Lưu ý 1: Sinh viên bắt buộc phải hoàn thành phiếu khảo sát sinh viên tốt nghiệp có việc làm và chưa có việc làm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cách 1: Sinh viên tải phiếu khảo sát xuống thiết bị và điền thông tin đầy đủ (phiếu khảo sát tại đây). Sau khi hoàn thiện phiếu, sinh viên gửi về địa chỉ email: phucle@hcmussh.edu.vn trước ngày 17/7/2019.

Cách 2: Sinh viên thực hiện phiếu khảo sát online theo đường dẫn sau: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaRCjPm3dui_yMlq2gdQ-_aYXhskRNlM_pYnYeAEQaO-3F5Q/viewform
Sau khi sinh viên hoàn tất phiếu khảo sát, vui lòng gửi thông báo xác nhận về địa chỉ email: phucle@hcmussh.edu.vn trước ngày 17/7/2019.

Lưu ý 2: Sau khi sinh viên hoàn tất khảo sát, các bạn sẽ nhận được phiếu xác nhận tham gia khảo sát sinh viên tốt nghiệp. Phiếu này được sử dụng để sinh viên nhận lễ phục và bằng tốt nghiệp. 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.