Sách Các nguyên tắc của Nhân học Hình Ảnh - Paul Hockings chủ biên

Trong số các ấn phẩm về nhân học hình ảnh bằng tiếng Anh, sách Các nguyên tắc của Nhân học Hình ảnh do Paul Hockings làm chủ biên là cuốn sách được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất thế giới.

Trong số các ấn phẩm về nhân học hình ảnh bằng tiếng Anh, sách Các nguyên tắc của Nhân học Hình ảnh* do Paul Hockings làm chủ biên là cuốn sách được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất thế giới.

Sách Các nguyên tắc của Nhân học Hình ảnh, bao gồm 14 bài dịch từ bài viết của các tác giả, các nhà làm phim. Sách gồm các bài viết về làm phim nhân học và mối quan hệ của phim nhân học tới điện ảnh và truyền hình, ứng dụng của phim trong nghiên cứu nhân học, việc sử dụng phim, ảnh trong các ngành dân tộc học, khảo cổ, nhân học sinh học, bảo tàng học, lịch sử dân tộc học.

“Là nhà nghiên cứu nhân học, chúng ta luôn phải tuân thủ tính hệ thống, tính đối chúng và tính xác thực không sáng tạo, không lãng mạn trong công tác quay phim và làm phim. Những nguyên tắc này giúp chúng ta thu thập được những tài liệu sau này có thể tái phân tích bằng công cụ tinh vi hơn cũng như bằng các khái niệm lý thuyết phát triển hơn. Có rất nhiều tình huống do hàng ngàn năm lịch sử nhân loại mang lại không thể tái hiện được trong điều kiện phòng thí nghiệm. Nhưng nếu được ghi hình và ghi âm một cách thích hợp, có chú giải và được bảo tồn, chúng ta có thể nhân bản cũng như phân tích những tài liệu này bất cứ lúc nào. Bởi vì các phương tiện nghiên cứu hiện đại hơn đã cho chúng ta biết nhiều hơn về vũ trụ, những cuộn phim hoặc những cuốn bang ghi âm chất lượng cao hơn của những tài liệu nói trên có thể giúp chúng ta hiểu biết hơn về nhân loại” – Margaret Mead

Trích Lời giới thiệu sách

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.