Thông báo về 'Buổi tư vấn chia chuyên ngành dành cho sinh viên K2019'


Thời gian: 09h00’, Thứ sáu, ngày 08/01/2021

Địa điểm: Phòng A1-01, Cơ sở Thủ Đức – Trường ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn, ĐHQG-HCM


Thành phần tham dự: Sinh viên K2019


Ban tư vấn gồm:

1. TS. Trương Thị Thu Hằng (Trưởng Bộ môn Nhân học phát triển)

2. TS. Trần Dũng (Trưởng Bộ môn Nhân học Văn hóa - Xã hội)

3. ThS. Trần Thị Thảo (Giáo viên chủ nhiệm/ Cố vấn học tập Khoá 2019)

4. ThS. Trần Ngân Hà (Cố vấn học tập khoa Nhân học)


1. Mục đích

- Cung cấp cho sinh viên các thông tin cơ bản về hai chuyên ngành của khoa (Nhân học Phát triển và Nhân học Văn hoá - Xã hội).

- Định hướng cho sinh viên chương trình học trong các năm chuyên ngành (năm 3 và năm 4), giúp sinh viên xác định rõ hơn định hướng việc làm của bản thân sau khi ra trường.

- Giúp sinh viên hiểu rõ hơn về ngành học và vị thế của ngành học trong thị trường lao động.


2. Ý nghĩa

- Tăng cường kết nối giữa khoa – bộ môn với sinh viên, đặc biệt là ở thời điểm bước từ giai đoạn đại cương sang chuyên ngành.

- Tăng cường sự hiểu biết của sinh viên về ngành học, bộ môn, chương trình đào tạo và định hướng của khoa.

- Tăng cường sự chủ động của sinh viên trong quá trình lựa chọn bộ môn và lựa chọn ngành nghề theo đuổi trong tương lai.


HÌNH THỨC TỔ CHỨC:

- Trình bày trực tiếp tại sự kiện các thông tin cơ bản về hai chuyên ngành (Nhân học Phát triển và Nhân học Văn hoá - Xã hội).

- Tư vấn trực tiếp cho các trường hợp cụ thể của sinh viên tại sự kiện.

- Tiếp nhận câu hỏi trực tuyến của sinh viên qua slido và tư vấn trực tiếp cho sinh viên.

Link sự kiện: https://app.sli.do/event/mtvtprrg/live/polls


Khoa Nhân học

(Cố vấn học tập cấp khoa)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.