Ban chủ nhiệm khoa

 

 
TS. HUỲNH NGỌC THU
Trưởng khoa Nhân học
 TS. ĐẶNG THỊ KIM OANH
Phó Trưởng Khoa
Phụ trách Công tác sinh viên

PGS. TS. PHAN THỊ HỒNG XUÂN
 Phó Trưởng Khoa
Phụ trách Hợp tác Quốc tế

TS. PHẠM THANH DUY
Phó Trưởng Khoa
Phụ trách Nghiên cứu khoa học

           
TS. Trương Thị Thu Hằng
Trưởng Bộ môn Nhân học Phát triển 
 
TS. Trương Văn Món
Trưởng Bộ môn Nhân học Văn hóa - Xã hội

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.