Học bổng VietHope


VietHope là một tổ chức phi lợi nhuận tại Boston-Mỹ, được thành lập từ năm 2002, chuyên tài trợ học bổng cho các học sinh, sinh viên Việt Nam khó khăn có tinh thần vươn lên bằng con đường học vấn để trở thành người có ích cho xã hội.

Sinh viên xem thông tin chi tiết tại đây

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.