Thời gian bảo vệ các chuyên đề Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Dân tộc học khóa 2014

Đến ngày 07.10.2016, Nghiên cứu sinh Dân tộc học khóa 2014 hết hạn bảo vệ các chuyên đề Tiến sĩ

Căn cứ vào quyết định giao đề tài luận án Tiến sĩ cho người hướng dẫn và kế hoạch học tập dành cho Nghiên cứu sinh Dân tộc học khóa 2014, thời gian bảo vệ các chuyên đề Tiến sĩ sẽ kết thúc vào ngày 07.10.2016.

Sau thời gian này, NCS khóa 2014 vẫn có thể làm hồ sơ xin bảo vệ các chuyên đề theo quy chế đào tạo Tiến sĩ. Tuy nhiên, các NCS lưu ý nộp kèm hồ sơ chấm chuyên đề theo một thư giải trình về sự trễ hạn.

Các biểu mẫu liên quan đến việc bảo vệ chuyên đề Tiến sĩ xin lấy ở link sau:
http://nhanhoc.hcmussh.edu.vn/Default.aspx?TopicId=67709e90-2cec-49c6-b7aa-00fe5c9ddc9a

Giáo vụ Sau Đại học

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.