Danh sách sinh viên đăng kí Niên luận và Thực tập thực tế (lần 2) cập nhật ngày 20.9.2016

Danh sách có 34 sinh viên và các mảng chủ đề đăng kí, trong đó có 3 sinh viên chỉ đăng kí môn Niên luận.

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây

Lưu ý: Sinh viên kiểm tra thông tin trong danh sách, nếu có sai sót hoặc thay đổi đăng kí, sinh viên liên hệ email giaovudh.khoanhanhoc@gmail.com để điều chỉnh. Thời gian điều chỉnh từ 20.9.2016 đến hết ngày 22.9.2016. Sau thời gian trên, văn phòng khoa không giải quyết.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.