Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cho NCS Dương Hoàng Lộc

Vào lúc 14h, ngày 23 tháng 10 năm 2018, tại phòng D201 Trường Đại học KHXH&NV – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ Lịch sử, chuyên ngành Dân tộc học cho NCS. Dương Hoàng Lộc

Vào lúc 14h00 ngày 23 tháng 10 năm 2018, tại phòng D201, Trường Đại học KHXH&NV – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ Lịch sử, chuyên ngành Dân tộc học cho NCS.Dương Hoàng Lộc với đề tài “Tín ngưỡng của cộng đồng ngư dân ven biển đồng bằng sông Cửu Long: Nghiên cứu trường hợp xã An Thủy (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) và thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) ”.

Mã ngành: 62.31.03.10

Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Hồng Liên

   PGS.TS. Huỳnh Ngọc Thu

Theo quyết định sô 440/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 19/7/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học KHXH&NV – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh về việc thành lập Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ cấp Trường, 

Hội đồng đánh giá Luận án gồm:

1. GS.TS. Ngô Văn Lệ - Chủ tịch Hội đồng

2. PGS.TS. Nguyễn Văn Tiệp – Phản biện 1

3. PGS.TS. Phan An  – Phản biện 2

4. PGS.TS. Nguyễn Đức Lộc – Phản biện 3

5. TS. Đinh Văn Hạnh - Ủy viên

6. TS. Phan Văn Dốp- Ủy viên

7. TS. Phạm Thanh Duy - Ủy viên Thư ký

 

Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ cho NCS Dương Hoàng Lộc

Sau hơn 2 giờ làm việc nghiêm túc với những nhận xét và 3 câu hỏi chất vấn của Hội đồng, NCS. Dương Hoàng Lộc đã trả lời thuyết phục từng vấn đề và đã hoàn thành xuất sắc buổi bảo vệ Luận án của mình. Theo đánh giá của Hội đồng: Đây là Luận án được thực hiện công phu, có tính khoa học và thực tiễn cao; sau khi sửa chữa theo những góp ý của Hội đồng, Luận án có thể xuất bản đến với công chúng. Hội đồng đồng ý bỏ phiếu thông qua Luận án với kết quả đạt được là 3/7 phiếu xuất sắc.


Hội đồng công bố kết quả


Tân Tiến sĩ Dương Hoàng Lộc tặng quà cho Hội đồng

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.