Thông báo về môn Thực tập thực tế (đợt 2) của khóa 2014 - Học kì hè năm học 2016 - 2017

Thông báo bao gồm nội dung, hình thức thực tập, cách thức đăng kí và thời hạn đăng kí các chủ đề thực tập thực tế

Sinh viên khóa 2014 - 2018 đăng kí môn Thực tập thực tế (đợt 2) trong học kì hè năm học 2016 - 2017 sẽ được tổ chức thành hai bộ môn riêng biệt là bộ môn Nhân học Văn hóa - xã hội và Nhân học Phát triển. 


Địa bàn thực tập: Thành phố Hồ Chí Minh


Thời gian thực tập: từ ngày 7 đến ngày 15 tháng 8 năm 2017 


Nội dung thực tập: sinh viên tham khảo các chủ đề nghiên cứu của từng bộ môn, đăng kí một chủ đề và giảng viên hướng dẫn chủ đề đó (các chủ đề nghiên cứu không trùng nhau)


Cách thức đăng kí: sinh viên gửi email về giaovudh.khoanhanhoc@gmail.com. (Tên email "Đăng kí TTT2 - Bộ môn _____", nội dung email ghi rõ họ tên, MSSV, giảng viên hướng dẫn, chủ đề đăng kí)


Thời hạn đăng kí: từ 27/7 đến hết ngày 3/8/2017.


Sinh viên bộ môn Nhân học Văn hóa xã hội xem thông tin các chủ đề nghiên cứu dưới đây.

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây

 

Sinh viên bộ môn Nhân học Phát triển xem thông tin các chủ đề nghiên cứu dưới đây.

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.