Đội ngũ Giảng viên_Nhiệm kỳ 2018 - 2023

Bộ môn Nhân học Văn hóa - Xã hội


 

GS.TS. Ngô Văn Lệ

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PGS.TS. Huỳnh Ngọc Thu

Trưởng Khoa

 

PGS.TS. Thành Phần

Giảng viên cơ hữu

 

PGS.TS. Trương Văn Món

Giảng viên cơ hữu

 

TS. Nguyễn Khắc Cảnh

Giảng viên cơ hữu

 

TS. Đặng Thị Kim Oanh

Giảng viên cơ hữu


TS. Trần Dũng

Trưởng Bộ môn VH-XH

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

TS. Đặng Hoàng Lan

Giảng viên cơ hữu

ThS. Phạm Thanh Thôi

Giảng viên cơ hữu

 
 

Lê Thị Mỹ Dung

Giảng viên thỉnh giảng

 

 

 

Bộ môn Nhân học Phát triển

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Tiệp

Giảng viên cơ hữu

Trưởng Bộ môn (2019 - 2020)

 

 

TS. Trương Thị Thu Hằng

Giảng viên cơ hữu 

Trưởng Bộ môn (2018 - 2019)

 

 

TS. Phạm Thanh Duy

Giảng viên thỉnh giảng

 

TS. Nguyễn Quang Dũng

Giảng viên cơ hữu 

TS. Phạm Ngọc Thúy Vi

 Giảng viên cơ hữu

 

ThS. Trần Ngân Hà

Giảng viên cơ hữu

 


 
ThS. Lê Thị Ngọc Phúc

Giảng viên cơ hữu

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ThS. Nguyễn Hoàng Mỹ Lan

Giảng viên cơ hữu

  

ThS. Trần Thị Thảo

Giảng viên cơ hữu

Bộ môn Nhân học Kinh tế

 

PGS.TS. Ngô Thị Phương Lan

Trưởng Bộ môn 

 

ThS. Trần Tấn Đăng Long

Chuyên viên 

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.