Học bổng Viettravel

Chương trình học bổng Viettravel năm 2013 giành cho sinh viên có thành tích học tập từ 8.0 trở lên, thuộc gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Số lượng học bổng: 19 suất.

Giá trị học bổng: 10.000.000 đồng / suất.

Tiêu chuẩn:

- Các Tân sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi, có điểm thi từ 25 trở lên và chưa nhận học bổng nào khác trị giá trên 3.000.000 đồng (từ 1/3 đến 30/9/2014).

- Sinh viên đã nhận học bổng của Viettravel năm 2013 có thành tích học tập từ 8.0 trở lên, thuộc gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

- Ưu tiên cho sinh viên các ngành: xã hội, du lịch, ngoại ngữ.

Sinh viên xem thông tin chi tiết tại đây

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.