Học bổng Pony Chung năm 2015

Số lượng: 06 suất (trong đó có 04 suất dành cho bậc đại học; 02 suất dành cho bậc cao học). Giá trị học bổng: 500 USD/suất.


Nhằm kịp thời hỗ trợ và động viên tinh thần học tập của sinh viên, từ năm 2007 đến nay Quỹ học bổng Pony Chung thuộc tập đoàn Hyundai, Hàn Quốc đã dành 30 suất học bổng thường niên trao cho sinh viên, học viên cao học các đơn vị thành viên Đại học Quốc gia Tp.HCM.

Thông tin chi tiết chương trình học bổng Pony Chung năm 2015 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn được triển khai cụ thể như sau:

1. Số lượng: 06 suất (trong đó có 04 suất dành cho bậc đại học; 02 suất dành cho bậc cao học)

2. Giá trị học bổng: 500 USD/suất.

3. Điều kiện xét tuyển:

- Là sinh viên năm thứ 3, 4 đang theo học hệ chính quy tập trung của trường.

- Có kết quả học tập năm học 2014 - 2015 đạt loại giỏi (từ 8,0 trở lên).

- Có tư cách đạo đức tốt, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động ngoại khóa (điểm rèn luyện năm học 2014 – 2015 từ 80 trở lên).

- Sinh viên chưa nhận học bổng tài trợ nào khác trong năm học 2015 – 2016.

- Ưu tiên: Sinh viên năm cuối có định hướng học Thạc sỹ tại Hàn Quốc ngay sau khi tốt nghiệp (đã có chứng chỉ TOEFL 550, IELTS 5.5 hoặc tương đương; Hoàn cảnh gia đình khó khăn).

4. Hồ sơ gồm:

a. Phiếu thông tin – Data Sheet: mỗi sinh viên 01 bản, có dán ảnh 3x4 chụp không quá 6 tháng (tải mẫu)

b. Bảng điểm kết quả học tập năm học 2014 - 2015, có xác nhận của trường.

c. Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

d.Các giấy khen, chứng nhận về thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động phong trào.

e. Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc xác nhận gia đình khó khăn (nếu thuộc diện khó khăn).

Phòng Công tác sinh viên đề nghị mỗi Khoa/Bộ Môn xét chọn 01 sinh viên theo đúng tiêu chuẩn của chương trình học bổng trên, gửi danh sách đề cử và hồ sơ học bổng của sinh viên về Phòng Công tác sinh viên trước 17h00 ngày 15 tháng 10 năm 2015.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.