Thư mời tham dự buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn

Thành lập Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn cho NCS Lê Thu Huyền

Theo Quyết định số 883/QĐ-XHNV-SĐH về việc thành lập Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn cho NCS Lê Thu Huyền, với đề tài: "Đời sống tín ngưỡng của người Việt ở Quảng Nam (Nghiên cứu trường hợp tại Tp. Hội An)

Ngành: Dân tộc học

Mã số: 62.31.03.12

Vào lúc: 14h00 ngày 14/12/2018 tại phòng D402, trường ĐH KHXH&NV.

Trân trọng kính mời tham dự!

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.