Ngôi sao khuê trong bầu trời Dân tộc học Việt Nam

Ông là người được Bác Hồ giao cho làm Giám đốc trường Viễn Đông Bác Cổ (Tiếp quản của Pháp sau ngày 2/9/1945) và là Bộ Trưởng Bộ Giáo dục đầu tiên và giữ vị trí này lâu nhất (1946-1975) ở nước ta.


Cố Giáo sư Nguyễn Văn Huyên

Ngôi sao khuê ấy là Cố Giáo sư Nguyễn Văn Huyên (1908-1975), sinh ra và lớn lên tại Thủ đô Hà Nội. Về sự nghiệp khoa học, nhà  dân tộc học Nguyễn Văn Huyên có thể sánh vai cùng với các học giả tiền bối của Khoa học xã hội Việt Nam như: Trần Huy Liệu, Nguyễn Khánh Toàn, Trần Văn Giàu, Đào Duy Anh, Đặng Thai Mai, Nguyễn Văn Tố… Nguyễn Văn Huyên là người Việt Nam đầu tiên nhận được văn bằng tiến sĩ văn chương, chuyên ngành dân tộc học tại trường đại học của Pháp và Châu Âu vào năm 1934 (Đại học Sorbonne, Paris). Nguyễn Văn Huyên cũng là một trong ba chuyên gia nghiên cứu khoa học xã hội người Việt Nam (Nguyễn Văn Tố, Nguyễn Văn Huyên, Trần Văn Giáp) được cơ quan nghiên cứu khoa học xã hội Pháp ở Châu Á có trụ sở tại Hà Nội là Trường Viễn Đông Bác Cổ tuyển chọn làm chuyên viên nghiên cứu như các học giả người Pháp nổi tiếng vào những năm 1942-1944. Những bài viết của ông đã được công bố trên nhiều tạp chí dân tộc học, sử học, văn học ở Pháp, Đức, Hà Lan. Năm 1934, Nhà xuất bản Paul Geuthner ở Paris đã ấn hành và công bố luận án chính (Hát đối của nam nữ thanh niên ở Việt Nam) và luận án phụ của ông (Nhập môn nghiên cứu cư trú nhà sàn ở Đông Nam Á). Đây là người Việt Nam đầu tiên được xuất bản sách viết bằng chữ Pháp và ấn hành tại Paris. Những công trình của Nguyễn Văn Huyên đã được các nhà khoa học Pháp nổi tiếng đương thời như J. Przyluski (người phê phán thuyết tiếng Việt và nguồn gốc người Lạc Việt là từ phương Bắc), Pau LeVy, G.Coedes, Ch. Robequain… Ông là người được Bác Hồ giao làm Giám đốc trường Viễn Đông Bác Cổ (Tiếp quản của Pháp sau ngày 2/9/1945) và là Bộ Trưởng Bộ Giáo dục đầu tiên và giữ vị trí này lâu nhất (1946-1975) ở nước ta./.

 

Mạc Đường

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.