Hội đồng khoa học

 

Theo quyết định số 458/QĐ-XHNV-TCCB ngày 01/02/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM về việc công nhận Hội đồng khoa học và đào tạo của Khoa Nhân học gồm các thành viên như sau:

 1

NGND.GS.TS. Ngô Văn Lệ

- Chủ tịch Hội đồng

 2

TS. Huỳnh Ngọc Thu

- Phó Chủ tịch Hội đồng

 3

 PGS.TS. Phan Thị Hồng Xuân

- Thư ký Hội đồng

   4

 PGS. TS. Nguyễn Văn Tiệp

- Ủy viên

   5

 PGS.TS. Phan Thị Yến Tuyết

- Ủy viên

 6

 PGS.TS. Thành Phần

- Ủy viên

 7

 TS. Nguyễn Khắc Cảnh

- Ủy viên

   8

 TS. Đặng Thị Kim Oanh

- Ủy viên

   9

 TS. Ngô Thị Phương Lan

- Ủy viên

   10

 TS. Trương Văn Món

- Ủy viên

 11

 TS. Trương Thị Thu Hằng

- Ủy viên

 12

 PGS. TS. Nguyễn Đức Lộc

- Ủy viên

   13

 GV. Lê Thị Mỹ Dung

- Ủy viên


Hội đồng Khoa học và Đào tạo có nhiệm vụ tư vấn các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo đại học, sau đại học, công tác nghiên cứu khoa học của Khoa Nhân học.


 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.