Thông báo nhận hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 3 (lần 2)

Sinh viên đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tốt nghiệp tại văn phòng khoa Nhân học theo thời hạn quy định.

Khoa Nhân học thông báo đến toàn thể sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 3 (lần 2) năm 2015 như sau:

Sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp tại văn phòng khoa Nhân học (nộp cho Giáo vụ Đại học).

Thời gian nộp: từ thứ hai (9/11/2015) đến hết thứ hai (23/11/2015).
 
Sinh viên nộp hồ sơ gồm:
- Bìa đựng hồ sơ.
- Đơn xin xét tốt nghiệp (Sinh viên có thể download mẫu đơn xin xét tốt nghiệp và đơn xin hủy tín chỉ tại website của phòng đào tạo.
- 2 bản chứng chỉ ngoại ngữ (photo công chứng)
- 2 bản chứng chỉ tin học (photo công chứng)
- Chứng chỉ giáo dục thể chất, quốc phòng và bằng PTTH (photo công chứng)
 
Lưu ý: Sinh viên nộp hồ sơ xin xét tốt nghiệp về văn phòng khoa theo đúng thời gian quy định.
 
(Giáo vụ)  
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.