Thông báo đề cử sinh viên nhận học bổng JBAH & KEIDANREN năm 2015

Hiệp Hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh (JBAH) và Quỹ học bổng JBAH & KEIDANREN trao học bổng thường niên cho sinh viên của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Tp.HCM năm học 2015 - 2016.

Theo thông báo của Hiệp Hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh (JBAH) và Quỹ học bổng JBAH & KEIDANREN về việc trao học bổng thường niên cho sinh viên của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Tp.HCM năm học 2015 - 2016 . Thông tin cụ thể như sau:

* Số lượng của học bổng: 20 suất

* Giá trị học bổng: 6.000.000 VNĐ/suất.

* Tiêu chuẩn:

-           Là sinh viên hệ chính quy của trường, có quốc tịch Việt Nam, dưới 30 tuổi.

-           Có hoàn cảnh khó khăn, kết quả học tập từ 7,5 trở lên.

-           Có tư cách đạo đức tốt với điểm rèn luyện trên 70 (không yêu cầu nộp bảng ĐRL).

-           Sinh viên chưa nhận học bổng hay tài trợ nào khác trong năm học 2015 - 2016.

-           Ưu tiên sinh viên ngành Nhật Bản học; có nguyện vọng làm việc tại các công ty Nhật Bản.

 

* Hồ sơ học bổng bao gồm:

1.         Đơn xin học bổng (viết tay);

2.         Bài trình bày về hoàn cảnh bản thân, và gia đình (không quá 02 trang A4);

3.         Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của địa phương;

4.         Phiếu điểm năm học 2014 – 2015 (2 học kỳ) có xác nhận, đóng dấu;

5.         02 ảnh 3 x 4 có ghi thông tin cá nhân sau ảnh (chụp không quá 6 tháng).

 

* Lưu ý: Các giấy tờ trên phải đựng trong một túi hồ sơ, bên ngoài ghi rõ “Hồ sơ học bổng JBAH & KEIDANREN năm 2015” và đầy đủ các loại giấy tờ, thông tin cá nhân liên quan.

Phòng CTSV đề nghị mỗi Khoa/Bộ Môn xét chọn sinh viên theo đúng tiêu chuẩn của chương trình học bổng trên, gửi danh sách đề cử và hồ sơ học bổng của sinh viên về Phòng CTSV trước 17h00 ngày 03 tháng 11 năm 2015.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.