THƯ MỜI BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Thư mời tham dự buổi bảo bệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lý Hoàng Nam

 
Theo Quyết định số 87/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 20/02/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM về việc thành lập Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ cấp Trường.
Cho NCS Lý Hoàng Nam
Ngành Dân tộc học
Mã số: 62.22.70.01

Đề tài: Biến đổi kinh tế, văn hóa xã hội của người Chăm Ninh Thuận, Bình Thuận (1975-2015)

Vào lúc: 08h00 ngày 07/05/2020
Tại phòng D201. Trường ĐH KHXH&NV
Trân trọng!
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.