Thông báo đăng kí bảo vệ LATS cấp đơn vị chuyên môn (khóa 2015)

Theo kế hoạch học tập và nghiên cứu của NCS khóa 2015, NCS cần bảo vệ Luận án Tiến sĩ trong tháng 8/2018. 

Khoa Nhân học xin gửi đến các anh chị thông báo về việc đăng kí bảo vệ như sau:
Thời gian đăng kí và nộp hồ sơ bảo vệ: trước 31/ 8/2018. 
Sau thời gian này, nếu NCS khóa 2015 chưa bảo vệ cần viết đơn giải trình trễ hạn và đơn gia hạn thời gian học tập theo mẫu tại trang web khoa Nhân học [Đào tạo/ Sau Đai học/ Biểu mẫu/ Tiến sĩ-Gia hạn thời gian thực hiện Luận án Tiến sĩ]
Hồ sơ bảo vệ nộp về văn phòng khoa Nhân học gồm:
1.Tất cả hồ sơ theo yêu cầu của phiếu “Hồ sơ đăng kí bảo vệ cấp đơn vị chuyên môn” [biểu mẫu tại web khoa Nhân học]
2. Đơn xin bảo vệ LATS cấp đơn vị chuyên môn [biểu mẫu tại web khoa Nhân học]
3. Thư giải trình trễ hạn (đối với những NCS trễ hạn bảo vệ)
4. File pdf của luận án Tiến sĩ gửi đến email luutran@hcmussh.edu.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.