Bảo vệ khóa luận Tốt nghiệp đại học - năm 2008

Ngày 12 tháng 7 năm 2008, Khoa Nhân học tổ chức buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên ngành Nhân học khóa 2004 – 2008. Đây là khóa đầu tiên được tuyển sinh trực tiếp vào khoa Nhân học.

 

 

Ngày 12 tháng 7 năm 2008, Khoa Nhân học tổ chức buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên ngành Nhân học khóa 2004 – 2008. Đây là khóa đầu tiên được tuyển sinh trực tiếp vào khoa Nhân học. Sinh viên của khóa này được đào tạo theo đúng chuyên ngành Nhân học từ năm thứ 1 đến năm thứ 4. Tổng số sinh viên của khóa này là 80; trong đó có 5 sinh viên đủ điều kiện để bảo vệ khóa luận tốt nghiệp là:

Nguyễn Thị Thanh Xuyên với tên đề tài là “Tín ngưỡng thờ bàn Thiên Hậu của cộng đồng người Hoa tại quận 5 – TP. Hồ Chí Minh”.

 

Trần Thị Ái Nghĩa với tên đề tài: “Quá trình hội nhận xã hội của trẻ em đường phố (nghiên cứu trường hợp Nhà May Mắn ở quận Bình Tân”.

 

Nguyễn Thị Thanh Trà với đề tài: “Hát bội – nét đặc trưng văn hóa Bình Định”.

 

Nguyễn Thị Đoan Trang với đề tài: “Hôn lễ của người S’tiêng tại tỉnh Bình Phước” (nghiên cứu trường hợp ấp Thiện Cư, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp – tỉnh Bình Phước)

 

Nguyễn Thị Kim An với đề tài: “Hôn lễ của tín đồ Cao Đài – Trường hợp phái Tây Ninh

Kết quả đánh giá của Hội đồng là các sinh viên trên rất nghiêm tức trong việc thực hiện khóa luận của mình. Nội dung của khóa luận đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Nhân học.

Điểm cụ thể của từng khóa luận:

Khóa luận “Tín ngưỡng thờ bàn Thiên Hậu của cộng đồng người Hoa tại quận 5 – TP. Hồ Chí Minh” được 9,5 điểm, đạt loại xuất sắc.

Khóa luận “Quá trình hội nhận xã hội của trẻ em đường phố” (nghiên cứu trường hợp Nhà May Mắn ở quận Bình Tân) được 9,5 điểm, đạt loại xuất sắc.

Khóa luận “Hát bội – nét đặc trưng văn hóa Bình Định” được 9,5 điểm, đạt loại xuất sắc.

Khóa luận “Hôn lễ của người S’tiêng tại tỉnh Bình Phước” (nghiên cứu trường hợp ấp Thiện Cư, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp – tỉnh Bình Phước) được 9,0 điểm, đạt loại xuất sắc.

Khóa luận “Hôn lễ của tín đồ Cao Đài – Trường hợp phái Tây Ninh” được 9,5 điểm, đạt loại xuất sắc.


Chủ tịch Hội đồng GS.TS. Ngô Văn Lệ đang đọc nhận xét

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.