Báo cáo kết quả học tập 6 tháng của NCS và HVCH khoa Nhân học

Theo yêu cầu của phòng Sau Đại học, các HVCH và NCS cần báo cáo kết quả học tập và nghiên cứu trong 6 tháng. 
Như thuờng niên, khoa Nhân học gửi báo cáo của các anh chị cho phòng SĐH truớc ngày 15.1.2017.

Theo yêu cầu của phòng Sau Đại học, các HVCH và NCS cần báo cáo kết quả học tập và nghiên cứu trong 6 tháng.
Như thuờng niên, khoa Nhân học gửi báo cáo của các anh chị cho phòng SĐH truớc ngày 15.1.2017. 
Do đó, xin các anh chị hoàn thành báo cáo và gửi cho Giáo vụ SĐH tại văn phòng khoa Nhân học vào 15g00 chiều thứ sáu, ngày 13.01.2017.
Về mẫu báo cáo, anh chị sử dụng mẫu tại http://nhanhoc.hcmussh.edu.vn/Default.aspx…

Lưu ý: Phòng SĐH chỉ nhận báo cáo của các anh chị khi đã có xác nhận của người hướng dẫn luận văn, luận án.

Giáo vụ SĐH



Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.