Thời khóa biểu môn Nhân học kinh tế (cập nhật ngày 5/10/2015)

Môn Nhân học kinh tế có thời khóa biểu cụ thể cho các buổi còn lại

Môn Nhân học kinh tế có thời khóa biểu cụ thể cho các buổi còn lại như sau:

 

- B5: Thứ ba (6/10), tiết 1-5, phòng C105

- B6 + B7: Thứ sáu (9/10) và thứ bảy (10/10), sinh viên đi thực tế tại Cần Giờ

- B8: Thứ ba (13/10), tiết 1-5, phòng A107

- B9: Thứ sáu (16/10), tiết 6-10, phòng D305

 

(Giáo vụ)

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.