Học bổng Lawrence S.Ting năm học 2015-2016

Theo thông báo của Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting về việc trao học bổng cho sinh viên của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, căn cứ vào thành tích học tập trong năm học và công tác phục vụ xã hội trong năm 2014 - 2015.Sinh viên xem thông tin chi tiết 
tại đây
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.