Công nhận và phong Giáo SưNăm 1958, Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tổ chức công nhận và phong tặng danh hiệu GIÁO SƯ lần đầu tiên cho một số nhà khoa học nổi tiếng lúc bấy giờ. Trong lĩnh vưc khoa học xã hội có 3 nhà khoa học được công nhận trực tiếp. Đó là nhà dân tộc học Nguyễn Văn Huyên, nhà sử học Trần Huy Liệu, nhà giáo dục học kiêm sử học Nguyễn Khánh Toàn. Ngoài 3 nhà khoa học đươc Chính phủ công nhận trực tiếp không thông qua thủ tục phong hàm còn có các nhà khoa học lớn như nhà sử học Trần Văn Giàu, nhà sử học Đào Duy Anh, nhà Triết học Trần Đức Thảo, nhà văn học Đăng Thai Mai là những vị giáo sư được xét duyệt và phong hàm giáo sư đầu tiên ở Việt Nam…

Mạc Đường

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.