Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ của Hoàng Hà Giang khóa 2013 đợt 2

Nhà trường thông báo về hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ Dân tộc học

 


 

Học viên: Hoàng Hà Giang

Học viên cao học khóa 2013 đợt 2

Tên đề tài: Lễ cúng xóm ở Quảng Nam (Nghiên cứu trường hợp huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam)
Thời gian: 13g30 thứ năm, ngày 9.2.2017 tại phòng C.105

Xin cám ơn.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.