Thời khóa biểu chuyên ngành HKI (2015 - 2016)

Thời khóa biểu các môn học chuyên ngành trong học kì I năm học 2015 - 2016 của sinh viên khoa Nhân học.

Sinh viên xem Thời khóa biểu cụ thể tại đây

Lưu ý:
- Các môn Nhân học hình thể, Nhân học kinh tế có thời khóa biểu riêng, sinh viên theo dõi trong các thông báo khác của khoa. 
- Môn Nhân học biển, PRA sẽ học vào 3 tuần đầu của tháng 12. Lịch học cụ thể sẽ được sắp xếp và thông báo sau.


(Giáo vụ)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.