Sách "Viết các ghi chép điền dã dân tộc học"

Sách "Viết các ghi chép điền dã dân tộc học" - Tác giả: Robert M. Emer – Rachel I. Fretz – Linda L. Shaw - Dịch giả : Ngô Thị Phương Lan, Trương Thị Thu Hằng

Sách "Viết các ghi chép điền dã dân tộc học"

Một cuốn sách liên quan trực tiếp đến ngành Nhân học với cấu trúc nội dung như sau:

Chương 1:
Ghi chép điền dã trong nghiên cứu dân tộc học

Tham dự dân tộc học

Khắc ghi các thực tại được trải nghiệm/quan sát

Ý nghĩa đối với việc viết các ghi chép điền dã

Suy ngẫm: Viết ghi chép điền dã và thực hành miêu tả dân tộc học

Chương 2:
Tại thực địa: Tham dự, quan sát và ghi chép nhanh

Tham dự để viết

Ghi nhanh là gì?

Ghi chú nhanh: Như thế nào, ở đâu và vào lúc nào

Suy ngẫm: Việc ghi chép và tính ngoại vi dân tộc học

Chương 3:
Viết ghi chép điền dã I: tại bàn viết, tạo cảnh trên trang viết

Chuyển từ thực địa sang bàn viết

Nhớ lại để viết

Viết các ghi chép chi tiết: miêu tả các bối cảnh

Kể lại đề mục của một ngày: các chiến lược tổ chức

Các cách viết phân tích trong tiến trình:
nhận xét ngẫu nhiên và bình luận

Suy ngẫm: các phương thức “viết” và “đọc”

Chương 4:
Viết ghi chép điền dã II:
các mục đích phức hợp và lựa chọn phong cách viết

Vị trí viết và độc giả trong việc viết các ghi chép điền dã

Lựa chọn bối cảnh kể chuyện

Các câu chuyện từ ghi chép điền dã:
viết các phân đoạn kể chuyện mở rộng

Cách viết phân tích: các ghi nhớ trong quá trình

Suy ngẫm: ghi chép điền dã là sản phẩm của việc lựa chọn cách viết

Chương 5:
Theo đuổi ý nghĩa của các thành viên

Áp đặt các ý nghĩa ngoại sinh

Thể hiện ý nghĩa của các thành viên

Các thể loại đang sử dụng của thành viên: quá trình và vấn đề 2

Chủng tộc, giới, giai tầng và ý nghĩa của các thành viên

Các sự kiện địa phương và nguồn lực xã hội

Suy ngẫm: sử dụng ghi chép thực địa để
khám phá/tạo ra ý nghĩa của các thành viên

Chương 6:
Xử lý các ghi chép thực địa: mã hóa và ghi nhớ

Đọc các ghi chép điền dã như một hệ thống dữ liệu

Mã hóa mở

Viết các ghi nhớ mã hóa

Lựa chọn chủ đề

Mã hóa tập trung

Các ghi nhớ hợp nhất

Một số suy ngẫm: đưa ra lý thuyết từ những ghi chép điền dã

Chương 7:

Viết một tác phẩm miêu tả dân tộc học

Phát triển một câu chuyện có chủ đề

Chuyển các ghi chép điền dã vào văn bản miêu tả dân tộc học

Tạo ra một văn bản miêu tả dân tộc học hoàn chỉnh

Suy ngẫm: giữa các thành viên và các độc giả

Chương 8:
Kết luận


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.