Lịch nộp bài Nhân học giới (Học kỳ hè)

Thông báo nộp bài Nhân học giới (dành cho lớp học kỳ hè)

Các bạn sinh viên tham gia học môn Nhân học giới trong học kỳ hè sẽ nộp bài về cho Khoa

Thời gian: trước 12h ngày 05/9/2016

Địa điểm: văn phòng Khoa

Nội dung nộp:

- 01 bài báo cáo hoàn chỉnh gồm nội dung và phiếu đánh giá các thành viên trong nhóm

- 01 bài báo cáo bằng file mềm qua email: nganha.lily@gmail.com và ngocphuc@hotmail.com

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.