Alfred Louis Kroeber (1876 – 1960)

Alfred L. Kroeber sinh tại Hoboken, New Jersey, Mỹ; có bằng cử nhân ngôn ngữ (tiếng Anh), thạc sĩ văn chương (kịch), nhưng lại theo đuổi nhân học dưới sự dẫn dắt của Franz Boas và là người nhận bằng tiến sĩ nhân học đầu tiên của Đại học Columbia (năm 1901).

Alfred Louis Kroeber (1876 – 1960) “Văn hóa là mô hình hành động minh thị và ám thị được thu nhận và truyền đạt dựa vào tượng trưng… Hệ thống văn hóa vừa là kết quả của hành vi vừa trở thành nguyên nhân tạo điều kiện cho hành vi tiếp theo” A.L. Kroeber & C. Kluckhohn, Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions, 1952, p.357.

Alfred L. Kroeber sinh tại Hoboken, New Jersey, Mỹ; có bằng cử nhân ngôn ngữ (tiếng Anh), thạc sĩ văn chương (kịch), nhưng lại theo đuổi nhân học dưới sự dẫn dắt của Franz Boas và là người nhận bằng tiến sĩ nhân học đầu tiên của Đại học Columbia (năm 1901).

Ngay sau khi nhận học vị tiến sĩ, A. L. Kroeber đến làm việc ở Đại học California (U.C Berkely) với tư cách là Giáo sư nhân học kiêm Giám đốc Bảo tàng Nhân học của đại học này cho đến khi ông về hưu năm 1946.

Giống như thầy của mình, Kroeber rất tin tưởng vào nguyên tắc của thuyết tương đối văn hóa. Ông cho rằng điều bị coi sai trái về đạo đức và không chấp nhận được về mặt xã hội ở nền văn hóa này có thể là tốt đẹp ở nền văn hóa khác. Ông cũng cho rằng những lựa chọn và hành động cá nhân chỉ có thể hiểu được trong bối cảnh của nền văn hóa của cá nhân đó.

Mặc dù được biết đến chủ yếu với tư cách là nhà nhân học văn hóa, nhưng Kroeber lại gắn bó nhiều với khảo cổ học, có đóng góp cho nhân học bằng việc kết nối giữa khảo cổ và văn hóa. Theo ông, để hiểu con người hiện đại phải hiểu lịch sử và con đường để hiểu lịch sử chính là khảo cổ học. Ông đã tiến hành khai quật ở New Mexico, Mexico và Peru, cùng học trò thu thập nhiều tư liệu và hoàn thành công trình nổi tiếng Handbook of Indians of California (Sách chỉ nam về người California bản địa) vào năm 1925.

A.L. Kroeber cũng nổi tiếng là người nhận chăm sóc Ishi (ảnh, người bên phải) – người thổ dân Yahi cuối cùng (từ 1911 cho đến 1916 khi Ishi qua đời). Kroeber nghiên cứu Ishi về ngôn ngữ, về cách ông ta làm công cụ, về những hồi ức của ông ta về đời sống bộ lạc và chắp nối lại bi kịch của bộ lạc Yahi vì sự cai trị của người da trắng. Về sau, người vợ thứ hai của Kroeber là Theodora Krakow Brown (người vợ trước mất năm 1913 vì bệnh lao) đã dựa vào ghi chép của ông viết tập sách nổi tiếng: Ishi in Two Worlds (Ishi trong hai thế giới).

A.L. Kroeber cũng đặc biệt nổi tiếng với tư tưởng về “siêu hữu cơ” (superorganic) trong nhân học văn hóa. Ông định nghĩa siêu hữu cơ là những bình diện văn hóa không nảy sinh trực tiếp từ những cá nhân trong một xã hội. Chẳng hạn, ông nghiên cứu thời trang nữ và phát hiện rằng độ dài của váy thay đổi có tính chu kỳ. Ông xem xét nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến sự thay đổi độ dài của váy nhưng không tìm được nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi có tính chu kỳ. Vì vậy, ông đi đến kết luận rằng thời trang không thể được giải thích bằng những nhân tố bên ngoài bởi vì nó tiến triển tùy thuộc vào những quy luật nội tại và không phụ thuộc vào cá nhân. Ông gọi hiện tượng này là siêu hữu cơ. Theo ông, thời trang chỉ là văn hóa khi nó được học, được chia sẻ, được mô thức hóa và có ý nghĩa đối với các thành viên trong xã hội. Còn thời trang có tính chu kỳ riêng là vượt quá tầm kiểm soát của các cá nhân. Quan niệm về siêu hữu cơ gây ra tranh luận trong suốt mấy thập niên và có ảnh hưởng lớn dù nó bị phê bình là tư duy có tính siêu hình (metaphysic) hơn là tư duy khoa học.

A.L. Kroeber cũng có những đóng góp quan trọng trong việc phát triển khái niệm “vùng văn hóa” (culture area) và “cấu hình văn hóa” (culture configuration), thể hiện rõ trong công trình Cultural and Natural Areas of Native North America (Các vùng tự nhiên và vùng văn hóa của Bắc Mỹ bản địa) xuất bản năm 1939.

A.L. Kroeber được coi là một trong những người có ảnh hưởng quan trọng nhất của nền Nhân học Mỹ trong nửa đầu thế kỷ XX, được coi là “Người anh cả của các nhà Nhân học Mỹ” (Dean of American anthropologists). Ảnh hưởng của ông lớn đến nỗi nhiều người đương thời học theo phong cách để râu của ông cũng như quan điểm của ông về khoa học xã hội.

A.L. Kroever về hưu năm 1946 nhưng vẫn tiếp tục tham gia nghiên cứu, giảng dạy. Ông qua đời năm 1960 vì bệnh tim.

Tác phẩm tiêu biểu:

- Anthropology (Nhân học), 1923

- Handbook of the Indians of California (Sách chỉ nam về người California bản địa), 1925.

- Cultural and Natural Areas of Native North America (Các vùng tự nhiên và vùng văn hóa của Bắc Mỹ bản địa), 1939.

- Configurations of Culture Growth (Các cấu hình của sự phát triển văn hóa),1944.

- The Nature of Culture (Bản chất của văn hóa),1952.

- Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions (Văn hóa: tổng luận về các khái niệm và định nghĩa) [viết chung với C. Kluckhohn], 1952.

- Style and Civilizations (Phong cách và các nền văn minh), 1957.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.