Bảng quy đổi tương đương chứng chỉ tiếng Anh ĐHQG-HCM theo CEFR (VNU_EPT) với các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

Chứng chỉ tiếng Anh ĐHQG-HCM theo CEFR (VNU-EPT) được quy đổi tương đương với các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS, TOEFL PBT, TOEFL IBT, TOEFL CBT, TOEIC.

Chứng chỉ tiếng Anh ĐHQG-HCM theo CEFR (VNU-EPT) được quy đổi tương đương với các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế cụ thể tại đây.

 

Mọi thắc mắc về việc quy đổi hoặc các chứng chỉ khác nằm ngoài bảng quy đổi trên, sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo hoặc Giáo vụ khoa (email: giaovudh.khoanhanhoc@gmail.com).

 

(Giáo vụ)

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.