Thông báo thay đổi thể thức đăng kí Niên luận dành cho sinh viên khoá 2014 - 2018

Môn niên luận có một số thay đổi trong cách thức đăng kí đề tài và giảng viên hướng dẫn.

Nhằm nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học và đáp ứng nguyện vọng của sinh viên, Ban chủ nhiệm Khoa Nhân học quyết định thay đổi cách thức đăng kí môn Niên luận, cụ thể như sau:


1. Sinh viên dựa trên danh sách giảng viên hướng dẫn và mảng đề tài / hướng nghiên cứu đã có, chọn 1 mảng đề tài cụ thể của giảng viên để đăng kí hướng nghiên cứu của mình, không giới hạn số lượng sinh viên đăng kí trên mỗi giảng viên và trên mỗi mảng đề tài


2. Những sinh viên đã đăng kí thành công với văn phòng khoa và muốn đổi mảng đề tài / giảng viên hướng dẫn gửi email đến địa chỉ giaovudh.khoanhanhoc@gmail.com để đổi đề tài với nội dung cụ thể như sau:

- Tên: Huỷ đăng kí niên luận cũ và đăng kí mới 

- Nội dung: Họ và tên, MSSV, Đề tài muốn huỷ, Đề tài đăng kí mới, Giảng viên đăng kí. 


3. Thời gian đăng kí: từ ngày 2/11 (thứ tư) đến hết ngày 16/11/2016 (thứ tư). Sau thời gian trên, văn phòng khoa không giải quyết thêm bất kì trưởng hợp đăng kí hay thay đổi đề tài nào khác của sinh viên.

 

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.